Straks 30 km/u in West, maar niet overal 

Drukte op de Jan van Galenstraat. Ook hier geldt straks een limiet van 30km/u, is de bedoeling. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins

De maximumsnelheid in West en andere delen van de stad moet omlaag naar 30 km/u, zo wil het stadsbestuur. De nieuwe limiet moet in 2023 worden ingevoerd. Maar ook zijn er wegen en straten in West waar het verkeer 50 km/u mag blijven rijden: zie het lijstje onder dit stuk.

Een verlaging van de snelheid naar 30 km/u leidt volgens de gemeente tot 20 tot 30 procent minder ernstige verkeersongevallen. Ook gaat de geluidsoverlast omlaag. Verder past de lagere snelheid beter bij de veranderingen in het verkeer, met steeds meer en vaak kleinere elektrische voertuigen, aldus de gemeente.

Op een aantal wegen blijft 50 km/u de norm, waaronder op wegen met dubbele rijbanen en op weggedeelten die direct aansluiten op wegen met een snelheid van 70 km/u of hoger, stelt de gemeente. Ook is dit het geval wanneer er voor de weggebruiker een ‘onlogische situatie’ ontstaat. 

Van Diemenstraat
Stadsdeel West is groot voorstander van de invoering van 30 km/u, maar wil minder uitzonderingen. Zo blijft de snelheid in de Van Diemenstraat voorlopig 50 km/u, stadsdeel West pleit ervoor om ook daar de verlaging naar 30 km/u meteen door te voeren. De leefbaarheid staat daar door het verkeer al sterk onder druk.

Haarlemmerweg
Op de Haarlemmerweg tussen de Van Hallstraat en de Vredenhofweg blijft 50 km/u voorlopig de norm, maar West wil dat 30 km/u ook hier zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd. Datzelfde geldt voor de Bos en Lommerweg bij de aansluiting op de Ring A10. Ook hier moet 30 km/u gaan gelden in plaats van 50 km/u, vindt West. 

Op deze wegen en weggedeelten in West blijft straks 50 km/u de norm:

  • Transformatorweg 
  • Contactweg, ten zuiden van de Transformatorweg 
  • Nieuwe Hemweg
  • Spaarndammerdijk
  • Spaarndammertunnel
  • Haarlemmerweg, vanaf de ring tot Vredenhofweg en tijdelijk tot Van Hallstraat
  • Bos en Lommerweg, vanaf de ring tot Bos en Lommerplein
  • Jan Van Galenstraat, vanaf de ring tot Robert Scottstraat
  • Surinameplein, vanaf de ring tot de rotonde

Interactieve kaarten zijn te vinden via deze link.