Taalvrijwilligers gezocht!

Hoogstins2024

Wilt u iemand in West helpen met Nederlands leren of inburgeren? Of iemand beter leren lezen en schrijven?

In stadsdeel West zijn er nog veel bewoners die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Hulp hierbij kan voor hen veel betekenen. 

Diverse vrijwilligersorganisaties in West bieden Nederlandse les aan. Deze organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers die hun kennis en talent willen inzetten om bewoners te ondersteunen met de Nederlandse taalvaardigheid. 

We zoeken vrijwilligers voor:

  • klassikale lessen
  • één-op-één taalbegeleiding
  • coördineren of assisteren in de les
  • bestuursleden (penningmeesters of voorzitters)

U hoeft geen ervaring te hebben in het geven van les. Op basis van uw kennis, ervaring en wensen kijken we samen naar een geschikte plek. 

Wat krijgt u hiervoor terug?

U krijgt altijd de waardering van zowel de leerlingen als van de vrijwilligersorganisatie. U komt terecht in een warm bad van mensen die met veel plezier dit werk doen. Daarnaast krijgt u trainingen aangeboden en breidt u uw netwerk uit met een grote diversiteit aan mensen. 

Bent u of kent u die enthousiaste vrijwilliger? 

Neem dan contact op met Remco Neuteboom, ABC Alliantie, e-mail: r.neuteboom@abc-west.nl , tel: 06 51 39 41 63