Tijdelijke brug Admiralengracht ’s avonds verlicht

De Admiralengracht bij de Jan Eef, met de tijdelijke brug en op de voorgrond de Molenslootbrug. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De tijdelijke brug over de Admiralengracht baadt nu ’s avonds in het licht. Over deze brug kunnen voetgangers en fietsers oversteken als de Molenslootbrug in de Jan Evertsenstraat straks langdurig is afgesloten vanwege renovatiewerkzaamheden.

Het verlichte kunstwerk De 3 Baarsjes aan de zijkanten van de brug is van kunstenaar Marc Selanno. Zijn ontwerp werd gekozen na een stemming onder buurtbewoners en ondernemers. 

De renovatie maakt deel uit van het project Oranje Loper, waarbij alle straten en bruggen tussen de Dam en het Mercatorplein een ingrijpende opknapbeurt krijgen. Op de route -waaronder de De Clercqstraat en Jan Eef- komt meer ruimte voor fietsers, voetgangers en trams en ook meer groen. 

Bij de andere bruggen op het traject zijn eveneens tijdelijke ‘hulpbruggen’ met kunst aangelegd. Voor fietsers en voetgangers, maar ook bedoeld voor leidingen en kabels.