Jan Eef en De Clercqstraat: 30 km/u en gedeeltelijk fietsstraat 

De Jan Evertsenstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de De Clercqstraat, Jan Evertsenstraat en het stukje Admiraal de Ruijterweg daartussen. Aan één kant (stad in) worden de straten ingericht als fietsstraat, aan de andere kant (stad uit) komt een rijbaan met een rij- en fietsstrook. De maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 km/u en er komt een vrijliggende en verhoogde trambaan.

Brug afgesloten
Het gaat om een nieuwe ontwerpvariant die door de gemeente ‘de enig haalbare’ wordt genoemd. Opmerkelijk is dat er een ‘knip’ komt in de De Clercqstraat: brug 108 over de Da Costagracht wordt afgesloten voor auto- en vrachtverkeer in de richting van het centrum. Het nieuwe ontwerp moet ook het gevaarlijke kruispunt op de Admiraal de Ruijterweg/Jan Evertsenstraat veiliger maken. 

Fietsstraat
De twee eerder onderzochte varianten bleken niet mogelijk en/of niet wenselijk, zo stelt de gemeente. Het ging om een variant waarbij aan twee kanten een fietsstraat zou komen, en een variant met aan twee kanten een rij- en fietsstrook. Toenmalig wethouder Dijksma had vorig jaar nog een voorkeur voor de variant met een fietsstraat in beide richtingen. 

Mening geven
De gemeente heeft nu dus een nieuwe variant gemaakt, de zogenoemde combinatievariant. Dit mede op basis van de uitkomsten uit de participatie, een verkeersproef en verkeersonderzoeken. Het nieuwe ontwerp wordt woensdagavond 19 mei gepresenteerd op een online bijeenkomst. Omwonenden kunnen van 20 mei tot en met 3 juni hun mening geven. Zij hebben hiervoor een code ontvangen per brief, zo stelt de gemeente. 

DeWestkrant