Plantsoen Solebaystraat straks lichter en gezelliger 

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Het plantsoentje aan de Solebaystraat in Bos en Lommer krijgt een opknapbeurt. Het moet leiden tot een lichtere en gezelligere plek, waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. De opknapbeurt vindt plaats op initiatief van buurtbewoners.

Het parkje op de hoek van de Solebaystraat, Haarlemmerweg en Bos en Lommerweg is donker en slecht onderhouden. Dat geeft ook een gevoel van onveiligheid, zo stelt het stadsdeel. Een plan van bewoners om het plantsoen op te knappen, is door het stadsdeel uitgewerkt.

De bomen worden gesnoeid en er komen lichte klinkers, waardoor de omgeving een lichtere uitstraling moet krijgen. Het aantal parkeerplekken gaat terug van vijtien naar twaalf. Het hekwerk wordt weggehaald en er komen nietjes voor fietsparkeren.

Maandag 10 juli vindt er over het plan een inloopavond plaats van 19 tot 21 uur in de Boomkerk, ingang Gibraltarstraat 55-huis. Buurtbewoners kunnen daar hun mening geven. De uitvoering staat gepland voor oktober/november 2017.

 

 

DeWestkrant