Toch sloopkogel 4e Gymnasium

Het tijdelijk gebouw van het 4e Gymnasium voor de sloop. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins

Het tijdelijk gebouw van het 4e Gymnasium in de Houthaven wordt toch gesloopt. De bedoeling was om het in 2008 neergezette gebouw elders opnieuw op te bouwen, maar dat bleek niet haalbaar. De gemeente Amsterdam moet ruim 6,5 miljoen euro op het project afschrijven.

De leerlingen en leraren van het 4e Gymnasium zijn in augustus in de definitieve huisvesting getrokken, even verderop. Het ’semi-permanente’ gebouw aan de Stavangerweg dat werd verlaten, moet plaatsmaken voor woningen. Omdat de grond al op 1 november moet worden opgeleverd, zat er volgens B en W niets anders op dan sloop. Ook al was verplaatsing de oorsponkelijke opzet.

Een rol bij die beslissing speelde ook dat de expertise over hergebruik verloren was gegaan, omdat de leverancier failliet is. Op de plek van het gebouw komen circa tachtig koopwoningen met prijzen tussen de 550.000 en 1 miljoen euro. Volgens de gemeente zijn alle woningen verkocht en dreigt een miljoenclaim als de grond te laat wordt opgeleverd.

Afgezien van het tijdgebrek zou het demonteren, opslaan, verplaatsen en opnieuw opbouwen waarschijnlijk ook zo’n zes miljoen hebben gekost, zo hebben B en W becijferd. Maar de kosten worden onbeheersbaar genoemd, omdat ook alle meerkosten bij tegenvallers voor rekening van de gemeente zouden komen.

Doneer