Maakt succes Kinkerbuurt kapot?

Protest tegen nieuwbouw in de Ten Katestraat bij De Hallen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Wonen is onbetaalbaar geworden. De Kinkerbuurt wordt overgenomen door yuppen, expats, toeristen, hipsters en studenten met rijke ouders. Ingewikkelde koffie kost drie euro. De buurt gaat volgens kritische bewoners kapot aan het eigen succes. 

De grote veranderingen stonden centraal tijdens een debat afgelopen weekend in woon/werkpand Tetterode, een voormalig kraakpand dat 35 jaar bestaat. De Kinkerbuurt en andere delen van West zijn razendpopulaire woonbuurten geworden. In de jaren zeventig en tachtig was dat wel anders. Bewoners vertrokken, winkeliers en bedrijven sloten de deuren. De achterblijvers waren vaak kansarm.

Maar de leegstand trok nieuwe bewoners, een bonte mengeling van krakers, studenten en kunstenaars. Ook zij hadden (nog) geen geld, maar deze pioniers stonden wel aan de wieg van een hernieuwde populariteit van West. Maar helpt deze gentrificatie de buurt nu om zeep?

De Kinkerbuurt -met De Hallen als nieuwe hotspot- verandert snel, te snel, waarbij alles alleen nog lijkt te draaien om geld, zo luidt de klacht. ’’Bewoners hebben niet meer het idee dat het hun buurt is’’, aldus gespreksleider Hans van den Ban.

Weggejaagd

Bewoners worden zelfs weggejaagd, zo meldden diverse aanwezigen vanuit het publiek. ’’Hoe kun je in de buurt blijven wonen als alles zo duur wordt?’’, aldus een vrouw. Maar is het echt zo dat bewoners worden verdreven? Daar kwam geen duidelijk antwoord op. Het werd een welles-nietes spel.

’Volkomen onzin’, zo betitelde bestuursvoorzitter Marien de Langen van woningcorporatie Stadgenoot het verhaal dat mensen met weinig inkomen de buurt uit worden gejaagd omdat corporaties woningen verkopen. ’’Je kunt die mening hebben, maar die is niet gebaseerd op feiten.’’ De Langen erkende dat corporaties woningen verkopen, maar volgens hem blijven er genoeg sociale huurwoningen over. ’’In de wereld vind je geen stad met zoveel sociale huurwoningen als Amsterdam.’’

Onbehagen

Maar het lukte De Langen niet om het onbehagen van kritische aanwezigen weg te nemen. Dat lukte ook Duco Stadig niet. ’’We hebben in Nederland huurbescherming’’, zei de oud-wethouder. ’’Je huisbaas krijgt je niet weg.’’ Hij riep wel op om zuinig te zijn op de sociale woningvoorraad. En misbruik -zoals het ilegaal onderverhuren van sociale huurwoningen- moet volgens hem hard worden aangepakt.

Maar het is onmogelijk geworden om door te stromen in de buurt als je slecht ter been wordt, of iets meer ruimte wil, zo werd gemeld uit de zaal. Stadig beaamde dat. ’’Het is hier vol, we zitten allemaal vast.’’ Een bewoonster van de Overtoom sloeg alarm over de sterk gestegen huren. ’’Particuliere eigenaren verhuren hun woningen voor exorbitante prijzen. Je praat dan over tweeduizend euro per maand. De politiek kijkt ernaar en doet niets.’’

Onbereikbaar

Volgens corporatievoorzitter De Langen -die zijn eigen wooncarrière in 1981 begon in de Bellamybuurt- zit het probleem vooral in het feit dat de buurt ontoegankelijk geworden is voor nieuwkomers, vanwege de hoge huren en koopprijzen. ’’De vierkante meterprijzen in de Kinkerbuurt schieten omhoog. In de Bellamybuurt zie ik vierkantemeter prijzen van zevenduizend euro. Dat is volledig onbereikbaar voor kopers die wat goedkoper willen wonen.’’ Op dat punt was iedereen het in ieder geval wel eens. ’’Nieuwe bewoners barsten van het geld’’, zo vatte een van de aanwezigen het samen.

DeWestkrant