Tochtgat – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

De krapte op de gasmarkt zorgt voor grote financiële problemen voor mensen die de alsmaar stijgende energierekening niet kunnen betalen. Het woord ‘energiearmoede’ is zelfs al in de dikke Van Dale opgenomen. Ruim een half miljoen huishoudens met een laag inkomen leven in armoede door de hoge energiekosten, meestal veroorzaakt door een slecht geïsoleerd huis, maar nu dubbelop door de stijgende gasprijs. Als je woont in een tochtig huis met enkele beglazing is het stoken tegen de klippen op met beperkt resultaat.

Corporaties hebben veel van hun panden geïsoleerd of hebben plannen daartoe. Particuliere huiseigenaren nemen het soms niet zo nauw met de isolatie. Maar wat de huurder vaak niet weet, is dat hij recht heeft op dubbelglas, weliswaar tegen een kleine huurverhoging. Als bestuurder verantwoordelijk voor wonen maak ik mij zorgen om de Amsterdammers die moeten leven in slecht geventileerde en slecht geïsoleerde huizen, woningen waar het schimmel soms op de muren staat en de bewoners kampen met luchtwegklachten.

De afgelopen tijd heb ik verschillende bewoners in West bezocht die zo vriendelijk waren mij in hun huis te ontvangen, in de hoop dat de gemeente toch iets kan betekenen voor huurders in de particuliere sector waarvan de eigenaar het niet zo nauw neemt met het onderhoud. Wij gaan er als stadsdeel de facto niet over, maar niettemin proberen wij iedereen te helpen zijn energiekosten omlaag te krijgen en zijn huis goed te isoleren. Vanuit medemenselijkheid, maar ook vanuit het oogpunt van klimaat en duurzaamheid. Je kunt niet enerzijds bezig zijn woningen van het gas te halen, omdat dit goed is voor het klimaat, en aan andere kant niets doen aan energieverspilling.

Honderden huishoudens ontvingen als proef de afgelopen tijd een brief van stadsdeel West waarin zij worden gewezen op het feit dat zij recht hebben op dubbelglas. Misschien weten veel mensen dat nog niet en op deze manier brengen we ze in contact met de stichting !WOON die huurders gratis kan adviseren en bijstaan. Dubbel glas scheelt jaarlijks soms honderden euro’s op de energierekening.

Wat we ook doen is mensen adviseren, bewust maken en pakketjes aanbieden waarmee ze direct de energierekening omlaag krijgen: met radiatorfolie en een douchetimer kom je al een heel eind. Wie de douchetijd weet te beperken tot vijf minuten spaart al snel vele tientjes uit. Voor wie alles nog eens wil nalezen, of een energiecoach wil bestellen, raad ik de website wooninfo.nl aan. Stichting !WOON, corporaties in de Staatsliedenbuurt en stadsdeel West maakten in november de Greenbox op het Van Limburg Stirumplein mogelijk. Vanuit de Greenbox werden 278 energiebespaarpakketjes uitgedeeld, 56 kopjes koffie en thee geschonken en 238 gesprekken met een energiecoach geregeld. Dat de honger naar informatie groot is mag duidelijk zijn.

Gelukkig zijn dit niet allemaal mensen in nood, maar ook mensen die zich zorgen maken om het klimaat. Dat zijn er tot mijn vreugde steeds meer, gezien ook de opkomst aan de klimaatmars waaraan ikzelf ook meedeed. Het was hoopgevend en hartverwarmend om 40.000 mensen, veel jongeren, in goede sfeer te zien demonstreren voor een beter klimaat, meer duurzaam beleid en een hogere ambitie om de klimaatdoelen te halen. Maar wat mij betreft mag het nog eensgezinder. En daarmee bedoel ik dat ik hoop dat bij een volgende demonstratie alle kleuren van het politieke spectrum meelopen.

Laten we dus onze duurzaamheidsambities niet vermengen met andere (politiek linkse) wensen. Dat maakt het draagvlak voor klimaatactie namelijk niet groter. Duurzaamheid is niet links, maar is van ons allemaal. De aarde beter achterlaten voor volgende generaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laten we dus niet met een opgeheven vinger wijzen, maar allemaal de hand uitsteken.

DeWestkrant