Tweeduizend woningen in Nieuw-West van het gas af

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Woningcorporaties Stadgenoot, Eigen Haard en De Alliantie gaan meer dan duizend woningen in de Wildemanbuurt in Nieuw-West aardgasvrij maken. Als alternatieve warmtebron wordt gekeken naar stadswarmte, maar ook is een onderzoek gestart of thermische energie uit water van de Sloterplas mogelijk is. 

Het college van B en W verleent een subsidie van ruim 2,8 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van de duizend woningen. In Nieuw-West gaan in totaal tweeduizend woningen van het gas af, aldus de gemeente. In de Jacob Geelbuurt bijvoorbeeld zijn bijna honderd woningen aardgasvrij gemaakt, terwijl in de Dobbebuurt de werkzaamheden aan 450 woningen van start zijn gegaan.

Stadgenoot is met huurders van enkele complexen in de Wildemanbuurt in gesprek over een overstap op stadswarmte van het nabijgelegen netwerk van Westpoort Warmte. “Als 70% van de bewoners van de complexen instemt met de plannen, kan men aan de slag”, aldus de gemeente. Voor de rest van de Wildemanbuurt worden verschillende alternatieve warmtebronnen onderzocht, waaronder aquathermie uit de Sloterplas.

DeWestkrant