‘Versnipperd’ groen Westerpark straks recreatiegebied voor bewoners nieuwbouw

De Spaarndammerdijk tussen de begraafplaats en de Buurtboerderij. De randen van de dijk moeten openbaar groengebied worden. (Foto Richard Mooyman).
Hoogstins2024

Aan de noordkant van het Westerpark krijgt ‘versnipperd’ groen een rol als groengebied voor toekomstige inwoners van nieuwbouwwijk Sloterdijk 1 Zuid. Stukken groen rond de Spaarndammerdijk en begraafplaats Sint Barbara kunnen volgens de gemeente worden verbeterd en opnieuw ingericht als publiek park. 

De gemeente wil zo het tekort aan groen compenseren in de toekomstige woonbuurt Sloterdijk 1 Zuid langs de Transformatorweg. In dit gebied -nu grotendeels bedrijventerrein- komen 4700 woningen met 66.000 m2 groen. Dat is 37.000 m2 groen te weinig om aan de ‘groennorm’ van 22 m2 per woning te voldoen. 

Het ontbrekende groen zoekt de gemeente net buiten de buurt: in het deel van het Westerpark ten noorden van de spoorlijn. Hier ligt een stuk groen van 19.000 m2 dat het Havenbedrijf onlangs heeft overgedragen aan de stad, zo staat op een kaart die wethouder Reinier van Dantzig (ruimtelijke ordening) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 

Op de dijklichamen langs het veenweidegebied (tussen de begraafplaats en de Buurtboerderij) is verder een kleine 20.000 m2 gevonden die openbaar groenareaal kunnen worden. Ook een groenstrook van 12.000 m2 tussen St. Barbara en speeltuin Het Woeste Westen kan worden toegevoegd. Alles bij elkaar is dit ruim 51.000 m2 groen, meer dan de 37.000 m2 die moest worden gevonden.

Stadsdeel West vreesde eerder dat de bewoners van Sloterdijk 1 Zuid het moeten doen met weinig groen. De groene gebieden ten noorden van het Westerpark moeten snel opnieuw worden ingericht en openbaar toegankelijk worden, zo bepleitte het dagelijks bestuur in een reactie op de plannen van de centrale stad.

Het veenweidegebied is in de nieuwste plannen van wethouder Van Dantzig niet meegeteld als toekomstig openbaar groen. De gemeenteraad nam eerder een motie aan om dit te voorkomen. De polder zou ‘kijkgroen’ moeten blijven, voor waterberging en rust voor dieren. 

Nu je hier toch bent… willen we je iets vragen. De Westkrant is gratis, maar journalistiek kost tijd, moeite en geld. Door jouw donatie kunnen wij ons werk blijven doen en iedere dag nieuws brengen uit Amsterdam-West. Met hart voor de buurt! Voor minimaal € 7,50 kun je ons steunen, en dat is zo gebeurd. Klik hier om te doneren: Word supporter

Dit groen tussen de spoorlijn en de polder bij de begraafplaats krijgt in de plannen ook een rol als openbaar groengebied. (Foto Richard Mooyman)
DeWestkrant