‘Snel groene gebieden bij Westerpark openbaar maken’

West vreest tekort aan groen voor bewoners nieuwbouwwijk

De weilanden tussen Sint Barbara en de Buurtboerderij worden mogelijk deel van het groen voor Haven-Stad.(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De groene gebieden ten noorden van het Westerpark moeten snel opnieuw worden ingericht en openbaar toegankelijk worden. Dat schrijft het dagelijks bestuur van stadsdeel West in reactie op plannen voor Sloterdijk 1 Zuid, waar 4700 woningen moeten komen.

Het gebied Sloterdijk 1 Zuid -nu grotendeels bedrijventerrein- is een van de eerste buurten van Haven-Stad die gebouwd worden. West vreest dat de toekomstige bewoners het daar moeten doen met weinig groen. 

Het dagelijks bestuur van West wijst erop dat de groennorm voor dit eerste deel van Haven-Stad (nog) niet wordt gehaald. “Wij willen voorkomen dat het jaren, of zelfs decennia, duurt voordat er voldoende groen is voor de duizenden mensen die in Sloterdijk I Zuid gaan wonen.”

Om het tekort te compenseren kijkt de gemeente naar het ‘verbeteren en opnieuw inrichten’ van ‘versnipperde’ groengebieden. West wil dat de centrale stad deze ontwikkeling ‘met prioriteit uitwerkt’, in overleg met het stadsdeel. Op die manier zou de groennorm zo snel mogelijk gehaald worden voor de toekomstige bewoners, zo stelt West. 

Om welke groene gebieden gaat het?
De groene terreinen die openbaar moeten worden, zijn in de reactie van West niet nader omschreven. In het gebied zijn een hondenvereniging en postduivenvereniging gevestigd. Langs de Spaarndammerdijk ligt verder begraafplaats St. Barbara, een eeuwenoude polder met weilanden en buurtboerderij Ons Genoegen.

De gemeenteraad nam vorig jaar een motie aan om te voorkomen dat de polder wordt veranderd in openbaar toegankelijk groen. De polder zou ‘kijkgroen’ moeten blijven, voor waterberging en rust voor dieren. In 2019 werd in een gemeentelijk stuk nog geopperd om paden in de weilanden aan te leggen.

In rood het eerste blok met 700 woningen dat wordt ontwikkeld in de toekomstige Contactbuurt in Sloterdijk 1 Zuid. (Beeld gemeente Amsterdam)