‘Wandelpaden door weilanden bij Westerpark’

De weilanden tussen Sint Barbara en de Buurtboerderij worden mogelijk deel van het groen voor Haven-Stad.(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De weilanden tussen Buurtboerderij Ons Genoegen en begraafplaats Sint Barbara moeten openbaar toegankelijk worden. Dat staat in de gemeentelijke nota Een toekomstbestendig Westerpark. Er is sprake van de aanleg van paden door het veenweidegebied langs de Spaarndammerdijk.

De gemeente wil een groter deel van het Westerpark en omgeving openbaar toegankelijk maken. Het Westerpark moet een belangrijke rol gaan spelen als groene ruimte voor de nieuwe woonwijk Haven-Stad, waar volgens plannen tienduizenden woningen komen. 

Het groene gebied langs de Spaarndammerdijk is rommelig geworden, zo valt er te lezen. Gestreefd wordt naar ‘landschappelijk herstel’, waarbij het karakter van het veenweidegebied behouden blijft en paden worden aangelegd. De gemeente wil hierover een overeenkomst sluiten met Sint Barbara, eigenaar van de weilanden.

De begraafplaats moet een meer openbare functie krijgen. Met minimaal één extra toegang zal de begraafplaats beter worden opgenomen in het park, aldus de nota. Ook is er sprake van overleg met Sint Barbara over het toevoegen van verblijfsplekken, kleinschalige horeca en kunst. 

De naastgelegen hondenvereniging De Hoofdstad en postduivenvereniging De Postiljon zijn volgens de gemeente bereid om te verhuizen, mits zij op tijd goede alternatieve locaties krijgen en schadeloos worden gesteld. 

Op donderdag 9 mei tussen 19 en 21 uur is er een inspraakbijeenkomst en informatiemarkt over de nota in museum Het Schip, Oostzaanstraat 45.

DeWestkrant