Voorjaarsnota 2024: hier gaan de financiële meevallers heen

Aan de overkant: Noord. College van B & W wil dit stadsdeel beter bereikbaar maken. Foto: Richard Mooyman.
Hoogstins2024

Het college van B en W maakte donderdag de Voorjaarsnota 2024 bekend. Dankzij meevallers in de begroting is het mogelijk om meer geld uit te trekken voor ‘urgente opgaven in de stad’. Er gaat extra geld naar onder meer een brug over het IJ, de energietransitie én de bestrijding van zwerfafval.

Naar schatting lopen de meevallers op tot ruim 80 miljoen euro. Veel geld wordt opgehoest door Amsterdammers (uitbreiding betaald parkeren) en toeristen. Het opvallendste is dat het college meer geld vrijmaakt voor een brug over het IJ. Vorig jaar werd al honderd miljoen euro gereserveerd voor de Oostbrug. Het college kiest er nu voor om dit bedrag met 120 miljoen euro te verhogen. Dit bedrag wordt gestoken in de aanleg van een fietsbrug en wegen naar die brug. Voor het hele project is in totaal 300 miljoen euro nodig. Dat geld is er nog niet. Er lopen gesprekken met ‘partners’. Wie die partners zijn, is nog steeds niet bekend. De verwachting is dat een brug er op z’n vroegst in 2032 kan zijn.

Energietransitie
Amsterdam wil niet langer van gas, olie en steenkool afhankelijk zijn. De laatste jaren is het elektriciteitsverbruik fors toegenomen. Om aan alle vraag naar elektriciteit te voldoen, moet het Amsterdamse energienet in 2050 drie keer zoveel stroom transporteren als nu. Om de energietransitie niet te vertragen en een stroominfarct te voorkomen, zijn miljardeninvesteringen nodig van bedrijven en overheden. Het college zet 50 miljoen extra apart.

Zwerfafval
Verder wordt vier miljoen extra vrijgemaakt voor de strijd tegen zwerfafval, een doorn in het oog van alle Amsterdammers, ook die in West. Het college hoopt ook het gedrag van bezoekers, bewoners en bedrijven te kunnen veranderen en komt hiervoor met ‘een integrale aanpak’. Vanaf 2025 wordt daar nog eens tien miljoen euro extra voor uitgetrokken. Kijk hier voor de volledige Voorjaarsnota.  

DeWestkrant