Voorjaarsnota: 96,5 miljoen euro voor nieuwe Meervaart in Sloterplas

2021: protest tegen de bouw van het theater in de Sloterplas. (Foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Uit de donderdag gepresenteerde Voorjaarsnota blijkt waarin het college van B en W de komende jaren wil investeren. Bijvoorbeeld in het (omstreden) plan voor een nieuw theater in de Sloterplas.

Wethouder Hester van Buren (financiën) presenteerde namens collegepartijen PvdA, D66 en GroenLinks de Voorjaarsnota. Hieruit blijkt dat er 96,5 miljoen euro is vrijgemaakt voor de bouw van een nieuwe Meervaart in de Sloterplas. We schreven eerder al dat dit een omstreden plan is. De Vrienden van de Sloterplas noemen het ‘een ondenkbare historische vergissing’. De vereniging vindt dat de plas en de leefomgeving door de nieuwbouw in het water wordt aangetast.

Reactie VVD
Verder heeft het college van B en W geld over voor OBA Next in Zuidoost (36,5 miljoen euro) en het Nationale Slavernijmuseum (29 miljoen euro). In een reactie op de Voorjaarsnota noemt de VVD een nieuw theater in het water en ‘een megalomane bibliotheek’ prestigeobjecten. Volgens de VVD zijn deze gebouwen onnodig en ’hadden de plannen in de ijskast gemoeten’.

Lhbtq-gemeenschap
Daarnaast staan er zakken met geld klaar voor het aanpakken van verschillende crises: wooncrisis (10 miljoen euro), asielcrisis (9 miljoen euro). Ook heeft het college 2 miljoen over voor de bestrijding van intimidatie van- en seksueel geweld tegen de lhbtq-gemeenschap. Onder de grootste kostenposten vallen de ‘schaalspronginvesteringen’, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol: 300 miljoen euro. Kijk hier voor het complete overzicht. In juni debatteert de gemeenteraad over de gehele Voorjaarsnota.