VVD Nieuw-West wil groenbakken voor GFT-afval terug

(Beeld: flickr, Harmen de Vries)
Hoogstins2024

Terwijl overal in het land inwoners van gemeenten verplicht zijn hun afval te scheiden in zo veel mogelijk componenten, moeten de meeste Amsterdammers hun groenafval nog steeds op de grote hoop gooien. Om organisch afval te scheiden moet je als bewoner van West en Nieuw-West óf je eigen composthoop maken, óf het afval dumpen in een van de wormenhotels die verspreid over de stad staan. En anders gaat groente-, fruit- en tuinafval toch mee in de grijze zak.
Daar gaat op termijn wellicht verandering in komen. De Directie Afval & Grondstoffen van de gemeente werkt aan een programma voor het gescheiden ophalen van schillen, tuin- en ander organisch afval. Dat staat in de beantwoording van vragen van de VVD in de stadsdeelcommissie Nieuw-West.
In Nieuw-West hadden relatief veel bewoners een tuin en een ‘groene’ container, die volgens de partij om financiële redenen weer was afgeschaft. De VVD zou de groenbakken graag weer terugzien, omdat Amsterdammers in de tussentijd milieubewuster zijn geworden.
Volgens het dagelijks bestuur van het stadsdeel is het nog te vroeg om conclusies te trekken over waar en hoe Amsterdammers in de nabije toekomst hun organisch afval gaan scheiden. “Op dit moment is het nog te vroeg omdat er nog geen afwegingen zijn gemaakt. Er wordt ingezet op een inzamel- en verwerkingswijze tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. De consequenties hiervan zullen voorgelegd worden aan het stadsbestuur”, zo luidt het antwoord.

DeWestkrant