Onderzoek naar driedaagse Bos en Lommermarkt

Kooplieden zetten op 7 maart uit protest tegen de plannen om de markt op het Bos en Lommerplein op te heffen, hun kramen neer op het Gulden Winckelplantsoen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De stadsdeelcommissie wil dat het dagelijks bestuur van stadsdeel West de mogelijkheden gaat onderzoeken van een twee- of driedaagse markt op het Bos en Lommerplein. Het dagelijks bestuur wil de markt per 1 september 2021 opheffen en in de tussentijd laten onderzoeken of een eendaagse markt haalbaar is. De commissie stemde unaniem voor een voorstel van D66, VVD en PvdA om te onderzoeken of een twee- of driedaagse markt haalbaar is.
Marktkooplieden die inspraken bij de commissie hebben een sterke voorkeur voor uitbreiding van het aantal marktdagen. Ook zien zij het liefste dat de markt per 1 juni al wordt verplaatst van het plein naar ‘beneden’, in het Gulden Winckelplantsoen. Zij noemden de ‘protestmarkt’ die zij afgelopen zaterdag hielden een groot succes. Ook haalden zij 3100 steunbetuigingen op voor het behoud van de markt. De kooplieden zeggen al 26 ondernemers bereid te hebben gevonden om op een markt te gaan staan op woensdag, donderdag en zaterdag. Ook hebben drie nieuwe kooplieden zich bereid verklaard in Bos en Lommer te gaan staan.