Het gaat niet goed met de Bos en Lommermarkt

Foto Richard Mooyman
Hoogstins

Trouwe bezoekers hadden het al langer door. De markt op de Bos en Lommerweg loopt niet lekker. Sommige marktkooplieden zijn afgehaakt en zowel aanbod als bezoekersaantallen vallen tegen. Stadsdeel West maakt zich zorgen en zint op maatregelen om de ‘negatieve spiraal’ te doorbreken. 

De markt ging vorig jaar november van start als opvolger van de markt op het Bos en Lommerplein. Elke woensdag en zaterdag staan er kramen op een ventweg langs de Bos en Lommerweg. Het stadsdeel hoopte met een diverser aanbod meer publiek te trekken, maar dat lijkt niet te lukken.

Het gaat niet goed met de Bos en Lommermarkt, meldt dagelijks bestuurder Thomas Hermans in een brief aan de stadsdeelcommissie West. De afgelopen twee maanden is een aantal kooplieden afgehaakt, zonder dat er nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Andere kramen staan nog maar een van de twee dagen op de markt.

Een eenduidige oorzaak is er niet, aldus Hermans, die melding maakt van een ‘negatieve sfeer op de markt’. Een rol speelt dat het niet is gelukt om een nieuw publiek aan te trekken, hoewel de markt volgens Hermans voor tweederde bestaat uit kraamhouders die niet op het Bos en Lommerplein stonden. “De markt wordt nog niet ervaren als anders en de beperkte breedte van het (nieuwe) aanbod bevestigt dit ook.”

De ‘(te) snelle start van de markt in november’, met lege plekken vanwege het slechte winterweer en ook covid, speelt volgens hem ook een rol. Hermans stelt dat de marktondernemers zich veelal richten op de ‘oude’ doelgroep die al naar het Bos en Lommerplein kwam. 

Hermans wil in gesprek met de marktondernemers over de bevindingen en maatregelen. Zo moeten vaste plaatshouders ook echt aanwezig zijn op de markt, zo is de bedoeling. Ook worden actief nieuwe ondernemers geworven. Het stadsdeel gaat verder helpen bij het promoten van de markt. 

Bij de eindevaluatie later wil Hermans kijken naar de vraag of het economisch draagvlak voor de huidige twee marktdagen wellicht ‘te optimistisch’ is ingeschat. Ook moet worden gekeken op welke dagen het gewenste marktaanbod wel naar de Bos en Lommerweg kan worden getrokken.