Wegen in West op de schop

De N200 bij Sloterdijk. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het wordt doorbijten voor automobilisten in West. Ringweg A10 West gaat komende zomer zes weken lang gedeeltelijk dicht voor onderhoud. De Haarlemmerweg (N200) krijgt vanaf eind dit jaar een grondige opknapbeurt, waarbij de weg in Amsterdam een stadsstraat wordt met een maximum-snelheid van 50 km/u en bomen in de binnenberm. Deze werkzaamheden gaan anderhalf jaar hinder opleveren.

De werkzaamheden aan de N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en Halfweg beginnen eind 2017 en duren tot eind 2019. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van tien tot vijftien minuten in de spits, tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit verder oplopen. De N200 blijft met minimaal één rijstrook per rijrichting open.

De maximum-snelheid van de N200 gaat terug naar 50 km/u. Dit is volgens de gemeente nodig om de geluidshinder te beperken met het oog op de bouw van grote aantallen nieuwe woningen in het Sloterdijkgebied. In een brede middenberm komen driehonderd bomen. Ook worden meer oversteekplaatsen aangelegd voor voetgangers en fietsers.

Over het hele traject van zeven kilometer wordt groot onderhoud gepleegd: de 17e eeuwse dijk waarover de N200 loopt is verzakt en het asfalt is toe aan vervanging. Ook wordt een snelfietsroute gerealiseerd en een ecopassage aangelegd. Voor de aanleg van nieuwe drinkwatertransportleidingen moeten 225 bomen wijken.

A10 West

Maar voordat het zover is, wordt de A10 West deze zomer onder handen genomen. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen en omleidingen. De eerste drie weken (van 24 juli t/m 13 augustus) is de A10 West afgesloten in zuidelijke richting vanaf de basisweg (S102) tot knooppunt De Nieuwe Meer. Daarna is dit stuk weg van 14 augustus tot 4 september drie weken dicht in noordelijke richting. De extra reistijd kan oplopen tot dertig minuten.

Het asfalt wordt vervangen, ook op toe- en afritten. Rijkswaterstaat vervangt ook de matrixborden en verbetert de afvoer van regenwater. De werkzaamheden stonden eigenlijk gepland voor 2018, maar het groot onderhoud is een jaar vervroegd. Dit om zeker te zijn dat de A10 West in topconditie is als de werkzaamheden starten aan de N200 en voor de verbreding van de A10 Zuid.

Bij de selectie van de aannemer (Boskalis) heeft Rijkswaterstaat erop gelet dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor omwonenden. De aannemer werkt volgens Rijkswaterstaat overdag met geluidsarm materieel, ’s nachts vinden geen er geluidsintensieve werkzaammeden plaats.

DeWestkrant