West heeft nu een eigen fonds

(beeld: Unsplash)
Hoogstins

Kleinschalige buurtinitiatieven die West mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner maken, kunnen nu een beroep doen op het Fonds voor West. ‘Geen ingewikkelde aanvraagprocedures, geen hoge eisen, anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven of behoefte aan hebben’, is het doel van het fonds. Het geld voor het fonds komt uit bijdragen van donateurs en van andere geldschieters. Sinds de lancering van het fonds op 2 december is er volgens de website € 10,- binnengehaald. Uitkeren kan pas als er € 2000,- is verzameld. Een comité beslist vervolgens over wie in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.
Het Fonds voor West wordt in de opstartfase ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Inmiddels zijn er in andere stadsdelen ook al dergelijke fondsen opgericht.
Wat handig is, dat het fonds de ANBI-status heeft. De gift aan het fonds is dus aftrekbaar voor de belasting.