85 sociale huurwoningen op Thomas à Kempislocatie (Nieuw-West)

Hoogstins

Op de hoek van de Burgemeester Röellstraat en het water langs de Thomas à Kempisstraat (tegenover de Kierkegaardstraat) zien de gemeente en Stadgenoot kansen voor een nieuw gebouw met circa 85 sociale huurwoningen. Het gaat om 2-, 3-, 4- en 5-kamerwoningen met een gemiddelde oppervlakte van 65 vierkante meter.
De woningen zijn voor een deel bedoeld voor huurders uit de Rousseaubuurt die in de toekomst hun woning moeten verlaten. Bijvoorbeeld door sloop van de oude woning. Zij komen met voorrang in aanmerking voor deze nieuwe sociale huurwoningen. Dat heet stadsvernieuwingsurgentie. De rest van de woningen biedt woningcorporatie Stadgenoot aan op Woningnet.nl.
Dit woongebouw is straks een herkenbaar punt voor de buurt. Het staat op de kruising van de groenstrook die leidt naar het Eendrachtspark met de Burgemeester Röellstraat. De gemeente wil deze straat de komende jaren ontwikkelen tot een groene stadslaan.
De start van de bouw is gepland voor begin 2023. In 2024 worden het gebouw en de openbare ruimte opgeleverd. Het college van B en W heeft inmiddels de concept-investeringsnota voor de Thomas à Kempislocatie vrijgegeven voor inspraak. In de investeringsnota wordt onder meer bepaald wat de plaats en hoogte van het nieuwe gebouw wordt en wat openbaar gebied en wat privé buitenruimte wordt. De inspraakperiode loopt tot en met 6 april 2022. Meer info over dit project vind je hier.