Afval op straat grootste ergernis in West

Berg afval op de Admiraal de Ruijterweg. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Voor bewoners van stadsdeel West is afval op straat de grootste ergernis. Daarna komen geparkeerde fietsen, lawaai en bouwoverlast. Dat valt op te maken uit de Buurtenquête West 2018, waarin de stand van zaken in de vier gebieden Westerpark, Bos en Lommer, Oud-West en de Baarsjes in kaart is gebracht.

Veel bewoners willen dat afval en rommel op straat worden aangepakt. Kritiek is er op de situatie rond vuilcontainers. Eenderde geeft aan dat de containers vol waren of dat de klep klemde de laatste keer dat zij hun vuilnis kwijt wilden. In driekwart van de gevallen was de omgeving vies en lag er vuilnis, glas of grof vuil naast de container. 

Ondanks de ergenis over afval vindt een meerderheid van de bewoners (52 procent) dat hun buurt vooruit gaat. De bewoners van De Baarsjes (57 procent) en Bos en Lommer (55 procent) zien gemiddeld vaker vooruitgang. In Oud-West en Westerpark is dat wat minder: 48 procent vindt dat de buurt beter wordt. 

In het rapport staat dat bewoners die vooruitgang zien, positief zijn over de komst van nieuwe horeca, leukere winkels, meer diversiteit, stijgende huizenprijzen, verbeterd gevoel van veiligheid en de toename van buurtinitiatieven. 

Tegelijkertijd vindt gemiddeld 18 procent van de Westbewoners dat hun buurt achteruitgaat. Een negatieve uitschieter is Oud-West: 25 procent ziet de buurt minder worden. Bewoners die hun buurt achteruit vinden gaan, noemen als reden vaak troep op straat, overlast, hangjongeren en achterstallig onderhoud. In Oud-West speelt ook de drukte een rol. In Westerpark geeft 56 procent aan drukte te ervaren door evenementen in het park.

Bijna drieduizend inwoners deden mee aan het onderzoek dat Bureau IOS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) uitvoerde in opdracht van stadsdeel West. 

 

DeWestkrant