De stad is geen vuilnisvat – Column Jeroen van Berkel, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Het leven is helaas niet maakbaar, dat is een gegeven. De pandemie die nu de wereld treft, is een lot waarmee niemand rekening hield. De gevolgen, van ingrijpend tot irritant, zijn al goed zichtbaar in West. Laat ik de enorme bergen afgedankt meubilair, huisvuil en karton die naast de containers liggen even tot de categorie irritant rekenen. Niet om het te bagatelliseren, integendeel; een vieze stad brengt de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee en trekt ongedierte aan. Maar in vergelijking tot de tragedies die zich voltrekken in gezinnen, bij bedrijven en onder zelfstandigen valt vuilnis onder de noemer ‘klein leed’. Toch is afval ook in deze tijd een grote ergernis voor bewoners van West, zo blijkt uit het grote aantal meldingen dat het stadsdeel ontvangt. Onze reinigers doen hun uiterste best om alles op te halen, maar door onderbezetting (meer zieken en afwezigen die voor zieken moeten zorgen) én een forse toename van het aangeboden vuil, is het op sommige dagen een verloren strijd. Afgelopen week werd in de hele stad maar liefst 420 ton meer grofvuil opgehaald dan in dezelfde week vorig jaar. Amsterdammers die noodgedwongen veel tijd thuis doorbrengen, zijn massaal aan het opruimen geslagen. Dat is prima, maar ik wil alle bewoners in West oproepen om niet zomaar alles buiten te gooien op willekeurige tijdstippen. Kijk goed naar de ophaaldag van het grofvuil in je wijk en zet het de avond ervoor (liefst na zonsondergang) of vroeg in de ochtend buiten. Dolblij ben ik met de meer dan 700 containeradoptanten in mijn stadsdeel die wél keihard hun best doen en ook zwerfvuil prikken. Doe het daarom niet alleen voor West, maar ook voor uw buren die zich wel inspannen. Wees in deze tijd lief voor elkaar, maar ook voor onze openbare ruimte!

Jeroen van Berkel
Dagelijks bestuurder stadsdeel West

DeWestkrant