Akkoord over groen op parkeerplaats bij Westerpark

De parkeerplaats naast de ING-toren in 2016. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het actiecomité Westerpark Groen en projectontwikkelaar Pinnacle hebben een akkoord gesloten over de ontwikkeling van het voormalige ING-terrein langs de Haarlemmerweg. Het parkeerterrein naast de ING-toren kan na het jaar 2021 als groene entree voor het Westerpark worden ingericht, zo meldt het comité.

Het comité van omwonenden en volkstuinders voerde 2,5 jaar actie tegen de plannen om een woontoren te bouwen op de parkeerplaats. Met succes: nadat het stadsdeel geen knoop wilde doorhakken, sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich uit tegen de toren. Dit met de bedoeling dat het terrein in het verlengde van de Bos en Lommerweg groengebied wordt.

Het betekende een forse tegenslag voor ontwikkelaar Pinnacle, waarvan Prins Bernhard jr. mede-eigenaar is. De transformatie van de ING-toren en het naastgelegen bankcomplex tot woningen kan wel doorgaan. Pinnacle heeft als eigenaar van de parkeerplaats nu een overeenkomst getekend met het actiecomité.  Onderdeel is dat beide partijen hun procedures bij de Raad van State intrekken. Ze beloven ook om zich ‘constructief en coöperatief’ tegen elkaar op te stellen.

De ontwikkelaar heeft verder garanties gegeven voor het behoud van een aangrenzende bomenrij aan het Brettenpad. Ook komt er gezamenlijk onderzoek naar een alternatief tracé van de nieuwe waterkering voor de Haarlemmervaart, met als inzet dat er zo min mogelijk groen wordt aangetast.

DeWestkrant