Beschermde status voor Admiralenbuurt en Overtoom

Admiralengracht. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het college van B en W begint een procedure om de Admiralenbuurt in De Baarsjes aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Ook de Overtoom- en Vondelbuurt ten noorden van het Vondelpark krijgen die status, zo is het plan. 

Deze gebieden worden beschermd vanwege hun hoge stedenbouwkundige, architectonische- en cultuurhistorische waarde. De Admiralenbuurt (rondom het Mercatorplein en de Witte de Withstraat) is een voorbeeld van een volkswijk uit de jaren twintig van de vorige eeuw, waarbij voor het wegenpatroon de oude slotenverkaveling is aangehouden, aldus de gemeente. De ruimtelijke structuur en de oorspronkelijke bebouwing is zeer goed bewaard gebleven.

Trots
Ook een deel van Oud-Zuid moet deze status krijgen. De gemeente rekent daartoe ook de Overtoom- en Vondelbuurt ten noorden van het park, die formeel in stadsdeel West liggen. Verder krijgt Betondorp een beschermde status. “De sfeer, de architectuur van de panden, het uiterlijk van de straten en hoe ze zijn ingericht, maken een buurt tot een plek waarmee de bewoners zich verbonden voelen en waar ze trots op zijn”, aldus wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie). “Die verbondenheid met de wijk moet je als stad koesteren en beschermen.”

Vergunning
De bescherming gaat over onder meer groen- en waterstructuren, stratenpatronen en de straatgevels. Bij veranderingen mag het bijzondere ruimtelijke karakter niet worden aangetast. Zodra deze gebieden worden aangewezen als beschermd stadsgezicht, worden de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden verankerd in het bestemmingsplan of omgevingsplan. Er gelden nu al in deze gebieden regels dat er niet zonder vergunning gesloopt kan worden.

De aanvraag is gedaan door erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Amstelodamum.

DeWestkrant