‘100% groen Domelaplantsoen’

De fundering van de Magdalenakerk is in het Domela Nieuwenhuisplantsoen nog goed te zien.
Hoogstins2024

Wie er niet op let, fietst er zo voorbij: het Domela Nieuwenhuisplantsoen aan de Spaarndammerstraat, net voorbij het spoorviaduct. Op de plek stond ooit een katholieke kerk. Wie de bogen van het fundament volgt, kan zich daar bij nog wel wat bij voorstellen. De bankjes in het plantsoen, resten kerkmuur en het groen schreeuwen om een opknapbeurt.

Er gebeurt al jaren niets in het plantsoen, omdat de gemeente maar niet kan beslissen wat ermee te doen. In 2007 werd er zelfs een referendum gehouden over woningbouw op dit stukje grond, maar de uitkomst (tegen) was niet geldig vanwege een te kleine opkomst.

Buren uit de Spaarndammerbuurt hebben het plantsoen vanaf die tijd maar zelf onderhouden. “Het is onze groene huiskamer, die we onderhouden met plantjes die we bij de buren vandaan trekken. Maar we willen natuurlijk dat het een echt mooi plantsoen wordt”, zegt Nicolette Besemer, een van initiatiefnemers van het 100% groen Domela Nieuwenhuisplantsoen en de Bewonerswerkgroep Domela Nieuwenhuisplantsoen.

Na een paar sessies van vergaderen en tekenen presenteren de buurtbewoners die betrokken zijn bij het Domela-plantsoen zaterdag vanaf tien uur de laatste versie van hun plan, gecombineerd met werken aan het groen en een picknick. Deze ‘100 % groen’ is een van de vijf varianten die voorzitter Gerolf Bouwmeester gaat voorleggen aan de Bestuurscommissie. Verder zouden op het stukje grond ook een hotel, woningen of horeca of een combinatie daarvan kunnen komen.

De invulling van het plantsoen komt op de agenda van de Bestuurscommissie. “We gaan daar natuurlijk met zo veel mogelijk buurtbewoners en spandoeken naar die vergadering toe”, aldus Nicolette Besemer. Met de uitkomst van de stemming dient het bestuur een advies in bij het college van B & W, dat een beslissing gaat nemen.

D66 houdt zaterdag -na de buurtpicknick- van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in het plantsoen. Fractievoorzitter Pieter Rietman hoopt met de reacties van de bewoners een gefundeerde mening te kunnen vormen over wat er moet gebeuren met de driehoek. Zelf is hij geneigd te kiezen voor een groene variant. Rietman noemt de mogelijkheid om het plantsoen de status van postzegelpark toe te kennen en daarvoor steun te vragen aan de gemeente.  Postzegelparken zijn mini-parkjes waar bewoners zelf kiezen voor hoe het eruit komt te zien, die met name in de Indische Buurt in Oost zijn gerealiseerd.

 

 

 

DeWestkrant