Bewoners Oud-West willen minder verbouwingen

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins
Groepen bewoners uit Oud-Zuid en Oud-West gaan vandaag naar het stadhuis om in te spreken bij de raadscommissie RO (Ruimtelijke Ordening). Ze hebben raadsleden al hun manifest Stop de Bouwwoede aangeboden, waarin ze pleiten voor het beteugelen van de bouwwoede door het gemeentebestuur. 
Door de grote vraag naar woningen, de lage hypotheekrente en omdat elke vierkante meter woning minstens 6000 euro oplevert, worden er met name in de oude buurten in West en Zuid aan de lopende band panden onderkelderd, op- en aanbouwen gemaakt en balkons vergroot zo stelt Fike van der Burght van Stop de Bouwwoede Oud-West. Het voornaamste bezwaar is dat de gemeente vergunningen afgeeft, zonder rekening te houden met de consequenties. “We zitten hier op moeilijke grond, en er is klimaatverandering, waardoor er steeds meer wateroverlast komt en hittestress. De verstening van de binnentuinen werkt contraproductief.
De verbouwingen veroorzaken volgens de bewoners: “Verzakkingen en scheuren, wateroverlast,  diesel-, fijnstof- en geluidsoverlast. Bomen weg, vogels weg, cultureel erfgoed aangetast. De gemeente blijft vergunningen geven, laat termijnen verlopen en raakt de regie steeds verder kwijt.” 
Dit staat nog los van de overlast van het verbouwen die veel bewoners in de buurt ervaren. Ze signaleren dat in sommige straten soms wel vijf verbouwingen aan de gang zijn, waardoor parkeerplekken worden ingenomen, straten opengebroken en Dixi’s op de stoep staan. Meestal zijn het niet de bewoners zelf die de bouwvakkers inhuren. Van der Burght: “Ontwikkelaars hebben geen boodschap aan een band opbouwen met de buren. Ze verbouwen en gaan dan weer weg.” Ook ziet ze dat panden opgeknapt worden tot ze genoeg punten hebben om boven de huurgrens te komen. “Sociale huurwoningen verdwijnen, zodat ook de diversiteit in de buurten verdwijnt.”
Ook last van verbouwende buren? Stadsdeel West organiseert op dinsdag 18 september om 19.30 uur een Bouwtop in Het Sieraad.