Proef maatregelen tegen bouwoverlast verlengd

Verbouwing helmersbuurt
Verbouwing in de Helmersbuurt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De pilot met extra maatregelen tegen bouwoverlast in drie buurten in West wordt verlengd. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de maatregelen werken, zo stelt stadsdeel West. Op 13 november was er een bewonersbijeenkomst waarop de resultaten van de pilot en de nieuwste ontwikkelingen zijn besproken.

In West vinden veel verbouwingen en renovaties plaats. Die ‘bouwwoede’ leidt vaak tot overlast in de vorm van lawaai, langdurig bezette parkeerplaatsen en rommel voor de deur. Om de hinder te beperken heeft het stadsdeel op 1 februari in de Helmersbuurt, Vondelbuurt en Overtoomse Sluis als proef nieuwe verplichtingen ingevoerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergunningaanvraag met kosten voor het plaatsen van containers en dixies. Ook is het in de drie buurten nu verplicht een bord te plaatsen waarop staat wie de contactpersoon is en om welke vergunning het gaat. Buren zijn dan beter geïnformeerd en weten welk nummer ze kunnen bellen met klachten of vragen. 

Door betere advisering van de gemeente zijn in de pilotgebieden minder parkeerplekken bezet gehouden, aldus het stadsdeel. De extra maatregelen blijken overigens geen remmend effect te hebben op het aantal verbouwingen; de hoeveelheid vergunningaanvragen is zelfs toegenomen.

Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst wil succesvolle maatregelen het komende jaar uitbreiden naar andere delen van West. Verder wil zij ook de overlast door bouwaggregaten gaan aanpakken.