Bomen Transformatorweg moeten wijken voor nieuwe woonwijk

Iepen langs de Transformatorweg in het gebied Sloterdijk 1. De bomen moeten weg. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Veel iepen langs de Transformatorweg moeten in de toekomst verdwijnen. De gemeente gaat de weg ophogen en opnieuw inrichten in verband met de aanleg van de woonwijk Haven-Stad en een snelle busverbinding. Volgens de plannen komt er ook een watergang en parkstrook, maar de huidige iepen -waarvan tientallen 60 jaar oud zijn- moeten dus weg.

Het gaat om het deel van de Transformatorweg tussen de Kabelweg en Contactweg. In het gebied Sloterdijk 1 -nu nog grotendeels bedrijventerrein- komen duizenden nieuwe woningen. De bomen langs de Transformatorweg kunnen volgens de gemeente niet blijven staan omdat er een watergang wordt aangelegd en de weg wordt opgehoogd voor het ‘klimaatbestendig’ maken van het gebied.

De nieuwe weginrichting bestaat in de toekomst uit 2×2 rijstroken, vrijliggende fietspaden en voldoende ruimte voor voetgangers, aldus de gemeente. Op termijn kunnen er ook vrije busstroken komen. Een snelle busverbinding tussen Sloterdijk en Centraal Station moet een belangrijke rol gaan spelen voor de toekomstige bewoners van Haven-Stad.

Klimaatadaptiever
“Het is onfortuinlijk dat – naar verwachting – veel van de bestaande bomen gekapt moeten worden”, zo reageerde het dagelijks bestuur van stadsdeel West onlangs op de plannen van de centrale stad. “Tegelijkertijd is de noodzaak hiervan voor het DB helder. Uiteindelijk ligt er een groenere Transformatorweg die veel klimaatadaptiever is.”

Onderzoek
De aanleg van de woonwijk krijgt grote gevolgen voor veel meer bomen. De werkzaamheden kunnen leiden tot kap of verplaatsen van een deel van de 1600 bomen in het gehele gebied Sloterdijk 1. Dat valt op te maken uit een inventarisatie uit 2017 die online is gezet door stadsdeel West. Dit in afwachting van een nieuw onderzoek.

Verplanten vaak ‘niet uitvoerbaar’
Voor de bouw van Haven-Stad moet het projectgebied met 0,4 tot 0,9 meter worden verhoogd, zo staat er in dit rapport. Zonder aanpassingen of constructies zijn de aanwezige bomen ‘niet duurzaam te behouden’, zo luidt de conclusie. In theorie kunnen 83 van de 1600 bomen worden verplant, aldus het rapport. Bij 1500 bomen wordt een verplanting niet uitvoerbaar geacht. 

Wortelkluiten
Bomen in de middenberm van de Transformatorweg kunnen volgens het rapport uit 2017 niet worden verplaatst. “De wortelkluiten hebben zich hier voornamelijk aan 1 kant van de boom ontwikkeld, namelijk aan de kant van de grasberm en niet onder het asfalt van de rijweg”, zo stelden boomdeskundigen.

In rood het eerste blok met 700 woningen dat wordt ontwikkeld in de toekomstige Contactbuurt in Sloterdijk 1 Zuid, onderdeel van Haven-Stad. In het midden de met bomen omzoomde Transformatorweg. (Beeld gemeente Amsterdam)