Opknapbeurt N200 begint met kap bomen

De N200 bij Sloterdijk. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Vandaag wordt een begin gemaakt met de ingrijpende werkzaamheden aan de Haarlemmerweg (N200). Eerst worden 225 bomen gekapt in verband met de aanleg van nieuwe drinkwatertransportleidingen. Vanaf half november zal er hinder zijn voor fietsers, later krijgen ook automobilisten te maken met langdurige hinder en extra reistijd.

De N200 tussen de Admiraal de Ruijterweg en Halfweg krijgt een grondige opknapbeurt, waarbij de weg binnen Amsterdam een stadsstraat wordt met een maximum-snelheid van 50 km/u en bomen in de binnenberm. Dit is volgens de gemeente nodig om de geluidshinder te beperken met het oog op de bouw van woningen rond Sloterdijk.

Eerst worden nieuwe drinkwatertransportleidingen aangelegd. Hiervoor is het volgens de gemeente dus nodig om 225 bomen te kappen. Deze zullen worden teruggeplant. Daarnaast komen er 300 nieuwe bomen in de middenberm. Vanaf medio november gaat Liander nieuwe elektrakabels aanleggen langs het fietspad, dat dan tijdelijk wordt afgesloten. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid.

Ook automobilisten moeten later tijdens de werkzaamheden -die duren tot eind 2019- rekening houden met een extra reistijd van tien tot vijftien minuten in de spits, tijdens pieken in de werkzaamheden kan dit verder oplopen. De N200 blijft steeds met minimaal één rijstrook per rijrichting open.

DeWestkrant