Leegstaande winkels? In West valt het best mee

Belangstelling van een ondernemer voor een winkelpand op de Postjesweg. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

West telt weinig leegstaande winkels, behalve in Bos en Lommer. De gemiddelde leegstand in West (4,3%) is veel lager dan het landelijk gemiddelde (7,6%). Dat blijkt uit de Barometer Winkelleegstand Amsterdam 2017.

In West scoort Bos en Lommer het slechtst met 7,8% leegstaande winkeladressen. Oud West/De Baarsjes tellen slechts 3,7% leegstand, Westerpark 3,5%. Het gemiddelde in Amsterdam is 3,6% leegstand.

De Postjesweg heeft de meeste leegstaande winkels: 11,5%. Stadsdeel West heeft inmiddels subsidie toegezegd voor een opknapbeurt van winkel- en horecapanden aldaar. Ondernemers hebben belangstelling om ruimtes te huren, zo blijkt ook uit het briefje dat op de deur van een winkelpand is geplakt (foto).

De Jan van Galenstraat (8,2%) scoort matig. Winkelstraat Jan Eef -lang een zorgenkindje- doet het met 4,8% leegstand relatief goed, zeker ten opzichte van de rest van het land.

Nieuw-West

De leegstand in Nieuw-West bedraagt, 5,6%, hoger dan gemiddeld in de stad maar ook ruim onder het Nederlandse gemiddelde. Plein ’40-’45 en omgeving kampen met een leegstand van 7,9%.

DeWestkrant