Hier kun je zien welke bomen in je buurt worden gekapt

Kaart met bomen die worden gekapt. (Beeld gemeente Amsterdam)
Hoogstins2024

Ruim 1500 bomen gaat de gemeente vanaf dit najaar kappen. Een flink deel staat in West en Nieuw-West, zo blijkt uit deze interactieve kaart. De bomen staan hierop aangeduid met de Latijnse naam. 

De kap is volgens de gemeente nodig omdat de bomen ziek zijn, bijna dood, te weinig ruimte hebben of gevaar opleveren omdat ze om kunnen waaien of takken afbreken. De gemeente stelt dat alle bomen worden vervangen. 

Van de 300.000 bomen in de stad worden er ruim 2200 als onveilig beschouwd. Van die bomen worden er 1559 gekapt en vervangen, terwijl er 658 gedeeltelijk blijven staan als ‘ecologische houtopstand’. Daarbij kunnen ze een rol blijven spelen voor vogels en andere dieren.

Bomen hebben het zwaar in Amsterdam, zo stelt de gemeente. Er is weinig ruimte, ze hebben te maken met ziektes en plagen en schade aan de wortels door graafwerk. De kapvergunningen worden begin oktober gepubliceerd. Daarna kan eventueel binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. 

Deze 73-jarige paardenkastanje bij de Buysbrug staat op de lijst van te kappen bomen. (Foto Richard Mooyman)