Bomen gekapt voor bredere Zaanstraat 

De Zaanstraat met de bomenrij die moet wijken. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een rij bomen langs de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt zal worden gekapt. Dat is nodig om de straat breder te maken, terwijl er aan beide kanten ruimte blijft voor parkeerplekken. Portefeuillehouder Melanie van der Horst meldt dit in een memo aan de stadsdeelcommissie West.

De herinrichting van de Zaanstraat houdt verband met woningbouw naast het Brediusbad. De bedoeling is dat er 100 tot 120 woningen op een braakliggend terrein komen. De selectieprocedure voor de ontwikkelaar begint in het najaar. Het woonprogramma bestaat voor 80% uit middeldure huurwoningen.

Omwonenden hebben aangegeven dat zij een bredere Zaanstraat willen van 18 meter en langsparkeren aan beide kanten, zo meldt Van der Horst. Dat heeft als consequentie dat de bomenrij moet worden gekapt.

Na de herinrichting worden nieuwe bomen geplant, buurtbewoners mogen kenbaar maken welke boomsoorten zij graag terugzien.