Veel nieuwbouw in West

Appartementen in aanbouw bij De Hallen
Hoogstins2024

Stadsdeel West speelt een belangrijke rol in nieuwbouwplannen voor de stad. De gemeente gaat dit jaar grond uitgeven voor drieduizend woningen, waarvan 1373 in West. Ook op Sloterdijk, dat sinds 1 januari valt onder stadsdeel West, zullen woningen worden gebouwd.

Amsterdam groeit met tienduizend inwoners per jaar. Nadat vanwege de crisis jarenlang nauwelijks grote projecten werden voorbereid, gaat de gemeente de nieuwbouw weer opvoeren. Investeerders hebben ook weer belangstelling, mede vanwege de aantrekkende economie en huizenmarkt.

De wethouders Ivens (bouwen en wonen) en Van der Burg (ruimtelijke ordening en grondzaken) maakten vrijdag met potentiële investeerders een excursie langs een aantal kavels die de nieuwbouwhonger van de stad moeten stillen. In totaal worden negentien stukken bouwgrond via een tender op de markt gebracht.

Van der Burg wees erop dat stadsdeel West er met acht van de negentien kavels uitspringt. De nieuwbouw in de stad wordt opgevoerd naar vijfduizend woningen per jaar in 2018, aldus Ivens. Op termijn wordt ook de bouw van huizen in Sloterdijk Centrum mogelijk, naast de 650 studentenwoningen die al zijn gepland.

Bouwlocaties met aantal woningen

Houthaven                    104

Houthaven zelfbouw    100

Laan van Spartaan       299

Sloterdijk                      650

Spaarndammerschool  120

Brediushal Zaanstraat  100

Totaal in West              1373