Meer dan 1800 woningen bij spoorwegemplacement Zaanstraat

Trein op het spoorwegemplacement Zaanstraat (foto: Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Op het terrein van het spoorwegemplacement Zaanstraat moet een woonwijk komen met 1820 woningen, dat staat in de nieuwe plannen van de gemeente voor Haven-Stad, samengevat in het Integraal Raamwerk Haven-Stad. Voor de zeventig jaar oude revisieloods op het rangeerterrein aan de rand van de Spaarndammerbuurt wordt een nieuwe bestemming gezocht. Het gebouw zou volgens het gemeenteplan ‘een bijzonder programma’ kunnen huisvesten. De loods moet een ‘culturele functie van belang’ krijgen.
Het plan hangt samen met de sluiting van de Ringlijn en de bouw van een metrostation Hemknoop. ‘Cruciaal voor de ontwikkeling van Haven-Stad is het sluiten van de Ringlijn’, zo staat in het document. Het nieuwe metrostation Hemknoop komt bij het huidige rangeerterrein en de sportvelden aan de overkant van de Transformatorweg van voetbalclub SDZ.
Volgens de tekst in het Raamwerk ligt hier ‘een enorme potentie om woningen en arbeidsplaatsen toe te voegen op deze plek.’ De metro is nodig, zo vindt de gemeente. “Zonder dit voorziene metrostation in het hart van het transformatiegebied moeten de hoogstedelijke ambities van Haven-Stad naar beneden worden bijgesteld.”
Volgens de plannen gaat de Hemknoop een van de ‘hoogstedelijke subcentra’ van Haven-Stad worden. Kenmerkend voor dit gebied is nu het spooremplacement Zaanstraat. Volgens de gemeente vormt het spoor een barrière in de infrastructuur van Haven-Stad. Om deze barrière te slechten wordt gedacht aan een overkapping over de sporen, waarop vervolgens sportvoorzieningen worden aangelegd.
Uit eerdere plannen blijkt dat de treinenparkeerplaats dan verplaatst zou worden naar Westpoort. Er zijn diverse varianten mogelijk voor de metro door het gebied. Een ervan is het mogelijk boren van een tunnel door de Spaarndammerbuurt.
Volgens de site van de gemeente gaan de bouwplannen voor dit stuk van Haven-Stad niet eerder beginnen dan 2026.

Het spoorwegemplacement Zaanstraat, met linksboven de sportvelden van SDZ.(beeld: Google Maps)