Tunnel onder Spaarndammerbuurt optie bij plan metro naar CS

Metro op Sloterdijk. De lijn wordt mogelijk doorgetrokken naar het Centraal Station. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een geboorde metrotunnel onder de Zaanstraat of Oostzaanstraat. Metrostations bij onder meer het Nassauplein en in de wijk Houthaven. Dit zijn enkele van de mogelijke varianten voor een nieuwe metroverbinding tussen Sloterdijk/Isolatorweg en het Centraal Station.

Diverse tracés voor het ‘sluiten’ van de Ringlijn tussen West en het CS staan beschreven in een studie naar het Mobiliteitssysteem Amsterdam Schiphol Hoofddorp (MASH). De eindrapportage dient mede als basis voor het verder uitwerken van de plannen. Een keuze voor een variant is nog niet gemaakt. 

Miljard
De plannen zijn een stap dichterbij gekomen nu er een miljard euro is toegezegd door de regio, Schiphol en KLM voor dit project én het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. De rijksoverheid moet ook nog met miljarden over de brug komen om de projecten te laten doorgaan. 

Vanaf 2031
De metro tussen Sloterdijk/Isolatorweg en het CS zou op zijn vroegst in 2031 kunnen gaan rijden, zo staat er in het rapport. De kosten worden geraamd op 0,9 tot 1,9 miljard euro, afhankelijk van welke variant wordt gekozen. 

Geboorde tunnel
Voor de aanleg van een nieuw metrospoor is weinig ruimte. Er zijn bovengrondse varianten, maar ook is er sprake van de mogelijkheid van een geboorde metrotunnel onder de Zaanstraat of Oostzaanstraat, zo staat er in het rapport.

Halte Nassauplein
In alle varianten komt er een station dat de toekomstige nieuwbouwwijk Haven-Stad gaat bedienen. Ook is in de meeste varianten sprake van een metrostation bij het Nassauplein, dat vlakbij de ingang van het Westerpark ligt. Een van de mogelijke tracés loopt naar de wijk Houthaven, dat dan een eigen station zou krijgen.

Mogelijke varianten voor het doortrekken van de metrolijn naar het Centraal Station. (Beeld uit Eindrapportage hypotheseonderzoek Mobiliteitssysteem Amsterdam Schiphol Hoofddorp).
DeWestkrant