Bos en Lommermarkt gaat stoppen

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De markt op de Bos en Lommerweg stopt per 1 november. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West is voornemens om dit te besluiten. 

Voortzetting was alleen mogelijk als er minimaal zeven kooplieden daadwerkelijk op de markt staan op woensdag en zaterdag. Dat aantal is de afgelopen maanden niet gehaald, zo meldt dagelijks bestuurder Thomas Hermans in een memo. Het DB is spijtig genoeg dan ook genoodzaakt de huidige tijdelijke Bos en Lommermarkt per 1 november te beëindigen.”

Ondanks een oproep om op de markt te komen staan, is het aantal marktondernemers verder teruggelopen, aldus Hermans. Een deel van de vergunninghouders is in 2023 volgens hem bijna helemaal niet gekomen. 

De markt op de Bos en Lommerweg was tijdelijk tot 1 november dit jaar. De markt kampte met weinig kramen en bezoekers. Op aandringen van de stadsdeelcommissie is gepoogd om meer ondernemers te trekken, maar dat is dus niet gelukt.

Hermans meldt dat er nog wordt onderzocht of er eventueel een ander soort markt mogelijk is in Bos en Lommer. Dit mede op aandringen van de stadsdeelcommissie. De scenario’s hiervoor zijn echter nog niet afgerond en worden in november voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, aldus Hermans.