Spannende zomer voor Bos en Lommermarkt

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Het zijn spannende weken voor de Bos en Lommermarkt. Als er niet meer marktkooplieden gaan staan, stopt de huidige markt per 1 november. Afgelopen woensdagmiddag stonden er slechts twee kramen. 

Voor een levensvatbare markt moeten er minimaal zeven kramen staan, zo maakte dagelijks bestuurder Thomas Hermans van stadsdeel West duidelijk in een vergadering vlak voor het zomerreces. Alleen dan wil hij overwegen om de tijdelijke markt na 1 november te verlengen. 

Op 12 september wil Hermans een besluit nemen over de toekomst van de markt. Hij beoordeelt of er dan sprake is van een structurele verbetering, die zich dus moet vertalen in minimaal zeven kooplieden op een marktdag. 

De markt staat op woensdag en zaterdag op de Bos en Lommerweg. Al langer gaat het niet goed, met te weinig kramen en te weinig publiek. Reden voor Hermans om afgelopen april te besluiten de markt per 1 november op te heffen. De zaterdag zou al eerder als marktdag worden geschrapt. 

Hermans werd teruggefloten door de stadsdeelcommissie West, die vond dat hij te weinig had geprobeerd om de markt nieuw leven in te belazen. De commissie wil dat de markt ook na 1 november doorgaat. Zo niet in de huidige vorm, dan in een andere opzet of op een andere plek. De commissie wijst daarbij onder meer op het belang van goedkoop voedselaanbod voor de buurt. 

Hermans moest mogelijke alternatieven onderzoeken. Die komen weer in beeld zodra de markt in de huidige opzet stopt. De markt mocht voorlopig blijven, maar de tijd tikt door en het gevraagde aantal van zeven ondernemers op de markt lijkt ver weg. De vakantietijd helpt daarbij ook niet mee. 

De kans is dus levensgroot dat de markt in de huidige opzet per 1 november gaat verdwijnen. Vervolgens is het de vraag of er toch nog een alternatieve opzet of plek mogelijk en haalbaar is. Anders komt Bos en Lommer straks helemaal zonder markt te zitten.

DeWestkrant