Braderie in Bos en Lommer als alternatief voor markt?

De MercatorMarkt kan als voorbeeld dienen voor een toekomstige braderie in Bos en Lommer. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat onderzoeken of er regelmatig een braderie kan komen in Bos en Lommer. Een nieuwe wekelijkse markt is niet haalbaar, zo concludeert dagelijks bestuurder Thomas Hermans. De markt hield vorig jaar op te bestaan. Hermans zet nu in op de mogelijkheid van braderieën.  

Een terugkerende buurtactiviteit als een braderie kan iets toevoegen op het vlak van sociale cohesie, schrijft Hermans in een memo. Hij verwijst naar de MercatorMarkt, de buurtmarkt Gibraltar en de Sundaymarket in het Westerpark. Dit zijn volgens hem evenementen met een maatschappelijke waarde die ruimte bieden voor marktkramen. 

Hermans meldt in gesprek te zijn met de ondernemers van de Bos en Lommerweg en het Bos en Lommerplein over de mogelijkheden van zo’n periodiek evenement. Buurtbewoners hebben zich ook al gemeld voor het organiseren van een marktachtig evenement, aldus Hermans.

Betaalbare groente en fruit
Hij onderzocht ook de mogelijkheden van een eventuele nieuwe markt. Dit als alternatief voor de tijdelijke Bos en Lommermarkt, die vorig jaar november ophield te bestaan. De markt kampte met te weinig bezoekers en kooplieden. Mede op aandringen van de stadsdeelcommissie is gekeken naar alternatieven, vooral met het oog op betaalbare groente en fruit en de sociale functie. 

Vaste kern
Een nieuwe gemeentelijke markt is volgens Hermans echter niet haalbaar. Hij voert aan dat het gemeentelijk systeem niet toelaat om een hechte groep ondernemers te selecteren, die als vaste kern noodzakelijk is voor het slagen van de markt. 

Concurrentie
De wens om goedkope producten te bieden, zal volgens Hermans leiden tot een markt die ‘op een te klein publiek’ gericht is om voldoende kooplieden te trekken. Hij wijst verder op de concurrentie van de grote versmarkt op Plein ’40-’45 en ook is er volgens hem in de buurt ruim voldoende aanbod van goedkope groente en fruit.

Koopkrachtig
Een markt die door ondernemers zelf wordt georganiseerd, is volgens Hermans ook geen levensvatbare optie. Ondernemers -voor zover zij belangstelling hebben- zien volgens hem alleen kans van slagen in een markt die een koopkrachtige groep aantrekt. Dat is een andere doelgroep, aldus Hermans. Het toevoegen van ‘losse’ staanplaatsen in de buurt acht hij ook niet wenselijk.

Voor de zomer wil Hermans een verkenning afronden naar de haalbaarheid van een periodieke braderie ‘voor en door ondernemers en inwoners uit Bos en Lommer’. 

DeWestkrant