Brug De Clercqstraat weer opengesteld

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Na een lange afsluiting vanwege werkzaamheden is de brug in de De Clercqstraat bij de Da Costakade weer opengesteld voor verkeer. Tram 13 en 19 gaan vanaf maandag over de brug rijden. Daarmee komt een einde aan een lange periode van verkeershinder en overlast voor middenstanders en omwonenden.

In september 2017 bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de brug. De fundering was te zwak vanwege bacteriële aantasting van de houten palen. Het leidde tot een onmiddellijke afsluiting voor trams en zwaar verkeer. Bij het begin van de herstelwerkzaamheden moest ook ander wegverkeer omrijden; alleen voetgangers en fietsers konden er nog langs.