Kerstmarkt voor de buurt bij molen De Otter 

Foto Willem de Kam
Hoogstins2024

Op zaterdag 15 december is het terrein van molen De Otter voor het eerst in jaren weer toegankelijk voor buurtbewoners. Op die dag is er een kerstmarkt voor jong en oud, met onder meer een levende kerststal, live muziek en koek en zopie. Het is ook mogelijk om een stoomcursus molenaarschap te volgen.

De houtzaagmolen uit 1631 langs de Kostverlorenvaart stond jarenlang te verkommeren. Enkele vrijwillige molenaars zijn vorig jaar begonnen met de meest noodzakelijke reparaties. De molen draait sindsdien weer regelmatig, en sinds kort kan zelfs weer hout worden gezaagd.

“Dit is een unieke kans om De Otter in actie te zien en zelf de kneepjes van het molenaarsvak te leren bij de betrokken molenaars”, aldus Guido Mensink van G.T. van der Bijl BV, mede-initiatiefnemer van de kerstmarkt. “Je stapt eigenlijk in een tijdmachine naar een oer-Hollands wintertafereel zoals zich dat in de 17e eeuw afspeelde.”

Laatste van tachtig molens

De Otter is het laatst overgebleven exemplaar van ongeveer tachtig houtzaagmolens in Amsterdam. Het molenerf – met houtloodsen, balkengat en arbeiderswoningen – is volledig bewaard gebleven. De Otter is een paltrokmolen, het enige molentype dat in zijn geheel naar de wind wordt gedraaid. In vaktermen heet dit ’kruien’. 

In Nederland zijn slechts vijf paltrokmolens behouden gebleven (Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Zaanse Schans en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem). De Otter is de oudste nog bestaande molen van dit type.

De kerstmarkt vindt plaats op 15 december van 11 tot 19 uur op het terrein aan Gillis van de Ledenberchstraat 76. De entree is gratis, een kleine donatie wordt op prijs gesteld om het onderhoud aan de molen te bekostigen. Meer informatie via dit Facebook-evenement

 

DeWestkrant