Droogloodsen komen terug bij molen De Otter 

Werklieden zijn bezig met het opbouwen van de loodsen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bij molen De Otter aan de Kostverlorenvaart worden de droogloodsen opnieuw opgebouwd. De loodsen werden drie jaar geleden gedemonteerd voor restauratie. Ook werd de kademuur opgeknapt en een nieuwe fundering voor de loodsen gestort.

Houtzaagmolen De Otter stamt uit 1631 en is de oudste nog bestaande molen van dit type ter wereld. Het hout dat De Otter vroeger in planken zaagde, is gebruikt voor de bouw van schepen en huizen. De molen draait na restauratie inmiddels weer geregeld, en kan ook weer hout zagen.

De loodsen in 2020, voor de restauratie. (Foto Richard Mooyman)