Kan molen De Otter wel blijven draaien?

Houtzaagmolen De Otter uit 1631, waar op 5 mei Vrijheidssoep wordt geserveerd. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De blijdschap was groot toen de wieken van molen De Otter in 2017 eindelijk weer gingen draaien. Jarenlang had de houtzaagmolen uit 1631 langs de Kostverlorenvaart vrijwel stil gestaan. De molen was er ook slecht aan toe na een langdurige strijd over een mogelijke verplaatsing. 

Het plan van de toenmalige molenaar was om de molen naar Uitgeest te verplaatsen, omdat De Otter in Amsterdam-West niet goed meer zou kunnen draaien. Als boosdoener werd genoemd: onvoldoende goede wind, veroorzaakt door woningbouwprojecten in de omgeving.

Hout zagen
Na ellenlange juridische procedures -de gemeente maakte bezwaar tegen de verhuizing- bepaalde de rechter dat De Otter moet blijven staan. Vrijwillige molenaars knapten De Otter op en wisten de molen weer regelmatig te laten draaien. Soms wordt er ook weer hout gezaagd. Er zijn plannen om de molen permanent te laten draaien en het terrein openbaar toegankelijk te maken. 

Hoogbouw
Nu lijkt er echter een nieuw windprobleem in aantocht door de bouw van het Marktkwartier op het nabijgelegen Food Center langs de Jan van Galenstraat. In de plannen is sprake van woongebouwen van zes tot elf verdiepingen hoog. Ten westen van de molen, de windrichting waarvan De Otter het meestal moet hebben. 

Windvlagen
De vraag is hoeveel last De Otter kan krijgen van het wegvallen van geschikte wind of door windvlagen die te maken hebben met de nieuwbouw. Het kan ertoe leiden dat de molen weer stil komt te staan of het aantal draaiuren moet reduceren, zo waarschuwen enkele schriftelijke insprekers op het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwbouwproject. 

Gesprek
In de beantwoording meldt de gemeente dat er een rapportage zal worden gemaakt over de ‘molenbiotoop’. Ook wordt gemeld dat de projectontwikkelaar in gesprek is met de molenaar. Dit wordt bevestigd door woordvoerder Guido Mensink van De Otter. “Momenteel zijn wij in gesprek met de betrokken partijen over de mogelijke impact van de bouwplannen op de molenbiotoop. Ons uitgangspunt is vanzelfsprekend dat de nieuwbouw geen nadelige invloed heeft op de wind in de wieken van houtzaagmolen De Otter.”

De zorgen over molen De Otter zijn voor de gemeente vooralsnog geen reden om de plannen voor de hoge woongebouwen aan te passen. 

Links de muur van het Food Center, waar een aantal hoge woongebouwen komen. (Foto Richard Mooyman)