West wil beter OV na nieuwbouw Marktkwartier

Het terrein van het Foodcenter. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West pleit voor beter openbaar vervoer vanwege de bouw van de woonwijk Marktkwartier aan de Jan van Galenstraat. Op het terrein van het Foodcenter komen 1500 koop- en huurwoningen met een zeer beperkte hoeveelheid parkeerplekken.

Het Marktkwartier moet een autoluwe woonwijk worden. Het aantal parkeerplekken dat de ontwikkelaar verplicht is aan te leggen, gaat omlaag conform het nieuwe gemeentelijk beleid. Stadsdeel West juicht dat toe, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van dagelijks bestuurder Melanie van der Horst op het voorontwerp-bestemmingsplan.

West ziet graag een ‘leefbare, autoluwe’ nieuwe woonbuurt, maar vraagt wel om bijzondere aandacht voor goede verbindingen met het openbaar vervoer. De behoefte aan openbaar vervoer zal toenemen als gevolg van het afnemende autogebruik, aldus Van der Horst. 

In de buurt van de ingang van het Foodcenter rijden nu bus 18 naar het Centraal Station en Slotervaart en bus 80 van Connexxion naar Haarlem en Zandvoort.