Buurt boos over bomenkap voor luxe bungalows

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Met spandoeken, graffiti en kruisen op bomen in een plantsoen aan het Van Bossepad in Westerpark hebben bewoners bezwaar gemaakt tegen de kap van bomen. Een aantal bomen moest wijken om de bouwwerkzaamheden voor twee zogenaamde ecobungalows mogelijk te maken. Deze komen op de grond van een voormalige garage aan het pad.

De gemeente had de vergunning voor het kappen al verleend, maar omwonenden maakten bezwaar. Dat zijn bewoners van woonboten langs het Oostelijk Marktkanaal en van appartementen aan de Van Bossestraat, die uitkijken op het plantsoen. Maandag was er een hoorzitting bij het stadsdeel waar de bewoners hun bezwaren kenbaar maakten, omdat ze de noodzaak van het kappen niet zien.

“Het is belachelijk dat een mooi stuk groen vernietigd wordt voor de bouw van luxe ecobungalows”, zo schrijven de omwonenden in hun online petitie.  “Dit plantsoen is meer eco dan ecobungalows”, zo beargumenteren de actievoerders het stoppen van de kap. Volgens de omschrijving zijn de woningen energieneutraal en krijgen ze zonnepanelen.

De bomen zijn dinsdag gekapt. Volgens de ontwikkelaar ging het om om een grote vogelkers op de rand van de tuinen en het plantsoen, en vijf kleinere bomen. Een aantal grotere bomen waarvan omwonenden dachten dat die ook zouden worden gekapt, zijn blijven staan. De ontwikkelaar meent dat het nooit de bedoeling geweest om die ook te kappen. De gekapte bomen zullen worden gecompenseerd door nieuwe bomen te planten.

De richtprijs van de woningen is volgens de site ecobungalow.nl tussen de € 725.000 en € 750.000, de erfpacht bedraagt nog eens € 2200 per jaar. Een bouwvergunning voor de woningen is niet gepubliceerd.