Buurten West veiliger

De veiligheid in enkele problematische buurten in West is vooruitgegaan, zo meldt het stadsdeel op basis van de jongste cijfers. Het gaat dan om de Erasmusparkbuurt, Hoofdweg en omgeving en de Jan van Galenbuurt.

Deze drie buurten scoorden op het gebied van veiligheid lager dan het gemiddelde in West en de rest van de stad. “Het stadsdeel en de politie hebben flink ingezet op het verminderen van criminaliteit en het terugbrengen van overlast’’, aldus portefeuillehouder veiligheid Gerolf Bouwmeester. ’’Ik ben blij dat ook de cijfers aantonen dat dit zijn vruchten afwerpt.”

De veiligheidscijfers van stadsdeel West scoren goed ten opzichte van het stedelijke gemiddelde. De cijfers gaan onder meer over vandalisme, inbraken, diefstal en geweld. De cijfers zijn terug te vinden in de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2014

Hangjongeren

De extra inzet in de Van Galenbuurt ging vooral over het terugdringen van overlast van hangjongeren. In samenwerking met buurtbewoners heeft een speciaal team van het stadsdeel, ABC Alliantie en Streetcornerwork ervoor gezorgd dat de overlast drastisch verminderd is.

 

DeWestkrant