‘Handhaving ook buiten het centrum onvoldoende’

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In wijken buiten het centrum kampen bewoners ook soms dagelijks met overlast in de vorm van hangjongeren, drugsdealers, alcoholverslaafde ouderen of agressief uitgaanspubliek. Handhaving door de gemeente draagt onvoldoende bij aan het verminderen van sociale overlast in Amsterdam. Dat concludeert de Rekenkamer Amsterdam op basis van een publieksonderzoek.

De capaciteit van handhaving en toezicht is onvoldoende voor de hoge ambities die de gemeente heeft, aldus de Rekenkamer. “Het aantal handhavers en hun toerusting is te beperkt om sociale overlast goed te kunnen aanpakken.” 

Een ander groot probleem is de zichtbaarheid van de gemeente, zo stelt de Rekenkamer. “Burgers zien weinig handhavers op straat, zijn niet tevreden over wat met meldingen wordt gedaan en vinden de aanpak van sociale overlast weinig doortastend.” 

De gemeente is volgens het onderzoek niet duidelijk over de normen van wat acceptabel gedrag is en wat niet. “Het is voor burgers onduidelijk waar de grens ligt, wat nog toelaatbaar is en wat niet meer. Dat geldt niet alleen voor de drukke binnenstad, maar ook voor de gebieden in andere delen van de stad.”

De Rekenkamer doet zes aanbevelingen, waaronder een uitbreiding van het aantal handhavers, meer maatwerk en een betere registratie en evaluatie. De overheid zou bij sociale overlastproblemen ‘toegankelijk en aanwezig’ moeten zijn.

Bodycam

Handhavers krijgen een bodycam om beelden te maken tijdens hun werk, zo heeft het college van B en W woensdag besloten. Volgens ervaringen in andere gemeenten heeft dit een positief effect op het gedrag van burgers, aldus B en W. Vakbonden van handhavers hebben daarnaast gepleit voor een wapenstok en pepperspray, maar het college vindt een bodycam voldoende.