West redelijk veilig, dit zijn de buurten met problemen

Een in opdracht van de burgemeester gesloten winkel in de De Clercqstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

West is een gemiddeld veilig stadsdeel ten opzichte van de rest van Amsterdam. Maar in enkele buurten zijn de problemen juist groter dan gemiddeld in de stad, zo blijkt uit een brief van stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki aan de stadsdeelcommissie.

Buurten met meer criminaliteit
Op het gebied van ‘geregistreerde criminaliteit’ springen vijf buurten er negatief uit. Het gaat om straatroof, inbraak, overvallen en diefstal. Een hoger cijfer dan 100 volgens de gemeentelijke veiligheidsindex betekent dat de problemen groter zijn dan gemiddeld in Amsterdam.

 • Spaarndammerbuurt/Zeeheldenbuurt/Houthaven (179)
 • Helmers/Vondelparkbuurt (151)
 • Da Costabuurt (137)
 • Landlust/ Sloterdijk-West (124)
 • Hoofdweg en omgeving (113)

Buurten met veel overlast
Op het gebied van ervaren overlast vallen zes buurten in West op in negatieve zin. Opnieuw is 100 het stedelijk gemiddelde, een hoger cijfer duidt op meer overlast.

 • Chassebuurt (126)
 • Van Lennepbuurt (121)
 • Da Costabuurt (116)
 • Hoofdweg en omgeving (116)
 • Landlust/Sloterdijk West (113)
 • Kolenkitbuurt (112)

Veel slachtoffers in West
West scoort slecht als het gaat om het ervaren slachtofferschap. Bos en Lommer staat op plaats 1 van alle 23 gebieden in Amsterdam, Baarsjes/Oud-West op plaats 2. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de delicten in eigen buurt plaatsvonden, aldus de brief. “Het kan bijvoorbeeld ook gaan om slachtofferschap van fietsendiefstal in Centrum, of van digitale criminaliteit vanuit het buitenland.”

Problemen rond jeugd
Een groot deel van de veiligheidsproblematiek in West kan gerelateerd worden aan jeugd, zo schrijft Ulichki. “Er zijn individuele jongeren betrokken bij criminaliteit, pleintjes waar structureel sprake is van overlast, en sprake van groepen jongeren die buurtbewoners intimideren.”
Gemiddeld zijn er zo’n 15 locaties in beeld met structurele overlast. In 2020 gaf 11% van de inwoners van West aan veel overlast te ervaren door rondhangende jongeren (tegenover 14% in Amsterdam). Dit percentage is aanzienlijk hoger in bepaalde buurten, zoals de Van Lennepbuurt (19%), Hoofdweg en omgeving (19%) en Kolenkitbuurt (16%).

Ondermijning
In West is sprake van zichtbare en onzichtbare ondermijnende criminaliteit, zo staat er in de brief. Het gaat onder meer om handel in harddrugs en hennepteelt, in kelders van winkels en woningen. Onverklaarbare leegstand in vastgoed en schijnbeheer; het vermoeden bestaat dat dit regelmatig voorkomt bij horeca in West. Ook criminele groepen en families, woonfraude en mensenhandel worden genoemd als ondermijnende activiteiten in West. 

Prioriteiten
Ulichki wil met voorrang problemen gaan aanpakken in vier gebieden. De ervaren overlast en onveiligheid moet daardoor verminderen. Het gaat om de Kinkerbuurt inclusief Da Costabuurt, Staatsliedenbuurt, Kolenkitbuurt/Bos en Lommer en Jan Evertsenstraat/Mercatorplein. Andere prioriteiten zijn de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit en ondermijning. “Zo komen in toenemende mate (horeca)ondernemingen in het vizier met onduidelijke bedrijfsvoering. Signalen zijn: weinig klanten, vaak en op onlogische tijden gesloten, vermoedens van schijnbeheer.”

Benieuwd naar cijfers over je eigen buurt? Je kunt op je postcode zoeken op de site van de gemeentelijke dienst OiS.