‘Overlast door flitsbezorging aanpakken’

Vestiging van flitsbezorger Getir op de Overtoom. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Opeens waren ze overal: flitsbezorgers die binnen tien minuten bestellingen thuis brengen. Bedrijven als Gorillas, Getir, Zapp en Flink hebben zich gevestigd in panden in de stad, ook in West. Volgens GroenLinks is er sprake van misstanden en overlast en zijn nieuwe regels en strengere handhaving nodig. 

In schriftelijke vragen aan het college van B en W stelt GroenLinks dat veel bedrijven 24 uur actief zijn, waardoor omwonenden ook ’s nachts overlast ervaren. Het gaat volgens een lijst van de partij onder meer om Getir aan de Da Costakade en Flink aan de Nassaukade.

De klachten gaan over fietsparkeren op de stoep, overlast door af- en aanrijdende en wachtende fietsbezorgers en hinder door laden en lossen, ook in de nachtelijke uren. “Verschillende bewoners hebben geprobeerd hun klachten bekend te maken bij de bedrijven maar die pogingen om het gezamenlijk op te lossen zijn tot op heden niet succesvol geweest.”

GroenLinks wil van B en W weten aan welke eisen en regels de flitsbezorgbedrijven zich moeten houden. Verder vraagt de partij of het mogelijk is om het gebruik van panden voor flitsbezorging of (internet)detailhandel uit te sluiten op grond van het bestemmingsplan. Ook zou de winkeltijdenverordening van toepassing moeten zijn zodat de openingstijden kunnen worden beperkt.

DeWestkrant