Stadsdeelcommissie West vraag het nog maar eens: kan de bierfiets weg?

Een bierfiets in de Spaarndammerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De stadsdeelcommissie wil dat het Dagelijks Bestuur nog een keer aan de burgemeester gaat vragen of de bierfiets verboden kan worden in Houthaven en de Spaarndammerbuurt. De commissie wil dat het bestuur de overlastmeldingen aan politie en toezichthouders doorstuurt aan de burgemeester.
Volgens een motie van GroenLinks die dinsdag door de commissie unaniem werd aangenomen, zijn er in 2019 340 klachten binnengekomen over de bierfietsen. Het bierfietsverbod dat al meer dan een jaar van kracht is in Oost, is uitgevaardigd op basis van 126 meldingen, zo blijkt uit de motie. Hoewel er destijds ook klachten waren uit West, bleken die onvoldoende geregistreerd, waardoor een verbod in het stadsdeel niet doorging.
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel wil nog een jaar bierfietsen tellen. De Stadsdeelcommmissie wil niet wachten: “Wij vinden het onwenselijk als de inwoners van de Spaarndammerbuurt en Houthavens een nieuw seizoen overlast moeten ervaren van bierfietsen.”
Vorig jaar verzocht DB-voorzitter Fenna Ulichki de burgemeester al eens de bierfiets te verbieden. En ook al in 2016 was er een roep om een verbod.

DeWestkrant