Heibel rond De Liefde

Zomer bij De Liefde in het Bilderdijkpark. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Ooit was het een lijkenhuisje voor een klooster. Nu is De Liefde in het Bilderdijkpark een van de meest romantisch gelegen café-restaurants van de stad. Maar er is heibel rond De Liefde. De exploitant ligt in de clinch met buurtbewoners die klagen over overlast. Een mediator moet de problemen gaan oplossen.

In 2012 begon De Liefde als theehuis in het voormalige lijkenhuisje. Dit gebeurde mede op initiatief van omwonenden. Het stadsdeel gaf toestemming door af te wijken van het bestemmingsplan. Maar De Liefde wordt inmiddels al enige tijd gebruikt als eetcafé en restaurant, dit was volgens het stadsdeel niet toegestaan.

De Liefde heeft bij het stadsdeel een aanvraag gedaan om het huidige gebruik te legaliseren, maar een aantal buurtbewoners heeft daartegen bezwaar gemaakt. Op initiatief van De Liefde is nu een mediationtraject ingezet waarbij twee buurtbewoners zijn betrokken.

Het stadsdeel weegt de uitkomst van die bemiddeling mee bij het besluit over de toekomst van het café-restaurant. In een brief aan de buurt heeft stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester beloofd dat andere omwonenden de mogelijkheid krijgen om te reageren op eventuele afspraken. Hij vindt het van groot belang dat zij zich daarin kunnen vinden.